1. szám, 2022

targum_1_borító
Gábor György: Lectori salutem!
Fenyves Katalin: Felejtés
Koltai Kornélia: A targumok – Elmélet és gyakorlat, különös tekintettel a bibliafordítási és interpretációs eljárásokra
Gyáni Gábor: A felejtés a hatalom titka
Felejtsük el Heideggert? – Interjú Vajda Mihállyal
Szalai Anna: Az irodalomtörténet-írás hiányzó lapjai – Vázlatos áttekintés
Klein Rudolf: A feledés ellenében – Eltűnt zsidó közösségek újjászületett zsinagógái a Kárpát-medencében
Toronyi Zsuzsanna: A múltat végképp eltörölni…
Frauhammer Krisztina – Szentgyörgyi Anna: A REDISCOVER projekt szerepe Szeged zsidó örökségének reprezentációjában
Bányai Viktória – Csősz László: Megillat Horthy / Horthy-tekercs – Egy elfelejtett emlékezés
Dési János: „Együtt cimboráskodtunk” – Az emlékké vált kárpátaljai zsidók
Rugási Gyula: Aszfodélosz leimón (A „túlvilági emlékezet”)
Vörös Kata: Könyv és kritika – A soá emlékezetének tárgyiasulása 1945 és 1948 között