Koltai Kornélia: A targumok – Elmélet és gyakorlat, különös tekintettel a bibliafordítási és interpretációs eljárásokra

Targum, 1, 2022. 2−29. 

DOI: 10.56664/targum.2022.1.3