Publikációs felhívás
Jeruzsálem

Old_City_of_Jerusalem_-_Abraham_Neumann
Abraham Neumann: Old City of Jerusalem, 1923.

Jeruzsálem központi szerepet tölt be a judaizmusban, a zsidó történelemben és a kultúra valamennyi területén az irodalomtól a képzőművészeteken át egészen a dalirodalomig, beleértve a populáris kultúrát. A vallásos és a világi gondolkodás, a zsidó eszme- és mentalitástörténet számos aspektusból értelmezte a város helyét és jelentőségét a zsidó és az egyetemes vallás- és kultúrtörténetben, és számos  műalkotás igyekezett megragadni különböző művészetek eszközeivel a Jeruzsálemhez fűződő gazdag jelentésrétegeket. Jeruzsálem ugyanakkor a kereszténységben, az iszlámban és a világi művelődésben további jelentésrétegekkel gazdagodott, amelyek néha folytatják és kiegészítik a zsidó értelmezéseket, máskor viszont megkísérlik újraírni, felülírni vagy átírni Jeruzsálem helyét a vallás- és gondolkodástörténetben, amelynek következtében újabb és újabb, gyakran egymással ellenkező szimbólumrendszerek épültek fel. Mindezen túl létezik a nagyon is reális, mindennapi problémákkal szembesülő Jeruzsálem is. Ebben a „földi” Jeruzsálemben az urbanizáció, a közlekedésfejlesztés, vagy a lakáshiány Salamon korábban éppolyan fontos kérdések voltak, mint napjainkban. Jeruzsálem egyszerre a hagyomány és a modernitás városa miként a város költője, Jehuda Amichai költészete ezt teljes mélységében és komplexitásában bemutatja; egyszerre transzcendens és világi, egyszerre színhelye vallások és kultúrák feszültségeinek és együttélésének.

Targum 2025/1 számába 30-60 ezer karakter terjedelmű tanulmányokat várunk, amelyek a Jeruzsálemhez fűződő vallási és világi értelmezéseket, szimbólumrendszereket  vizsgálják. A város ábrázolása, image-a, szimbólumszerepe a zsidó és nem zsidó szépirodalomban, a képzőművészeti és dalirodalmi ábrázolások, a város építészeti és urbanisztikai kérdései, a régészeti eredmények bemutatása és az eszmetörténeti vizsgálatok mellett kiemelten fontosnak tartjuk a vallástörténeti és vallásfilozófiai elemzéseket is.

Kérjük, hogy tervezett tanulmánya címe mellett egy kb. 2000 leütés terjedelmű, a feldolgozandó forrásokat is megjelölő absztraktot is küldjön 2024. július 15-ig a szám felelős szerkesztőjének: Peremiczky Szilviának (peremiczkysz@or-zse.hu). Az elfogadott tanulmányokat 2024. december 2-ig kell majd elkészíteni.