Szerzőknek

Formai előírások a Targum szerzői számára

 

A periodika számára leadott tanulmányok esetében a következő formai előírásokat kérjük betartani.

 

  1. A tanulmány elején 4-5 sor magyar és angol nyelvű absztraktot kérünk.

  2. A szövegben lábjegyzetes formában hivatkozunk a forrásra. Az első hivatkozásnál az összes hivatkozási adatot feltüntetjük. A második hivatkozástól kezdődően rövid hivatkozást használunk: szerző vezetéknevét és a publikáció évszámát tüntetjük fel, a kettőt vesszővel és szóközzel elválasztva.

  3. Idézés vagy konkrét adatra, érvre való hivatkozás esetén az oldalszámot is megadjuk, az évszám után, ponttal és szóközzel elválasztva, de „oldal”, „o.”, „p.” jelzések nélkül. Például Kiss – Tóth, 2015. 34.

  4. A különféle típusú források hivatkozási rendjét, a szükséges adatokat és azok sorrendjét a táblázatban megadottak szerint kérjük feltüntetni.

  5. A rövidítéseket és a dátumozást mindig a hivatkozott mű nyelve szerinti szabályok szerint alkalmazzuk (Pl. szerk. / ed / Hrsg.; 2017. január 5. / January 5, 2017)

  6. A héber és jiddis szavak írásmódjával kapcsolatban javasoljuk az Osiris Kiadó Laczkó Krisztina és Mártonfi Attila által szerkesztett Helyesírás című kötetében leírt irányelveket, ill. szótár részben található írásmódot követni.

 

 

Első hivatkozásnál

Második

hivatkozástól kezdve

Egy vagy kétszerzős könyv

Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. (Fordította: Hidas Zoltán.) Budapest: Atlantisz, 1999.

 

Attias, Jean-Christophe – Benbassa, Esther: Van-e jövőjük a zsidóknak? Párbeszéd a zsidó identitásokról. (Fordította: Kádár Krisztina.) Budapest: PolgArt, 2004.

Assmann, 1999.

 

 

Attias – Benbassa, 2004. 

Három vagy többszerzős könyv

Frojimovics Kinga – Komoróczy Géza – Pusztai Viktória – Strbik Andrea: A zsidó Budapest. Budapest: Városháza, MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.

 

Neusner, Jacob – Chilton, Bruce – Graham, William: Three Faiths, One God: The Formative Faith and Practice of Judaism, Christianity, and Islam. Boston – Leiden: Brill Academic Publishers, 2002.

Frojimovics et al., 1995.

 

 

Neusner et al., 2002.

Szerkesztett könyv

Kovács András (szerk.): A modern antiszemitizmus. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999.

 

Wiese, Christian (Hrsg.): Martin Buber Werkausgabe. Schriften zur biblischen Religion. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2019.

Kovács, 1999.

 

 

Wiese, 2019.

Könyvfejezet

Carr, David: A történelem realitása. (Fordította: V. Horváth Károly.) In: Thomka Beáta (szerk.): A kultúra narratívái. Narratívák 3. Budapest: Kijárat. 1999. 69–84.

 

Diner, Dan: Historical Understanding and Counterrationality. The Judenrat as Epistemological Vantage. In: Friedlander, Saul (ed.): Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution”. Cambridge – Mass: Harvard University Press, 1992. 128–142.

Carr, 2014.

 

 

Diner, 1992.

Lexikon-szócikk

Rabinowitz, Louis Isaac: Levirate marriage and halizah. In: Encyclopaedia Judaica, vol. 11. Jerusalem: Keter, 1972. 122–131.

Rabinowitz, 1972.

Folyóiratban, évkönyvben tanulmány

Radosav, Maria: Zsidó kultúra, művészet és könyvkiadás Szinérváralján: a szecessziós retorika sajátosságai a könyvkiadói nyelvezetben. (Fordította: Komoróczy Szonja Ráhel.) Regio, 2015/1. 90–108. DOI: 10.17355/rkkpt.v23i1.39

 

Lindberg, Björn – Rasmussen, Anna – Warntjen, Andreas: Party politics as usual? The role of political parties in EU legislative decision-making. Journal of European Public Policy, 15 (8), 2008. 1107–1126. DOI: 10.1108/00220410710737187

Radosav, 2015.

 

 

 

Björn et al., 2008.

Újságcikk (nyomtatott)

Szántó T. Gábor: „Ez az Örökkévaló kapuja, igazak mennek be rajta”. Élet és Irodalom, 2018. augusztus 3. 15.

 

Lipton, Sara: The Words That Killed Medieval Jews.The New York Times, December 13, 2015. 5.

Szántó, 2016.

 

 

Lipton, 2015.

Online cikk, blog

Hartmann, Tovah: Channa’s Unconventional Prayer. TheTorah.com, 2014, https://www.thetorah.com/article/channa-unconventional-prayer (letöltés ideje: 2022. január 30.)

Hartmann, 2014.

Kézirat, disszertáció

Margittai Linda: „Zsidókérdés” a Délvidéken 1941–1944. PhD Diss, Szeged, 2019.

Margittai, 2019.

Szóbeli közlés, interjú

Interjú Kovács Áronnal a harmadik generációs holokauszt túlélők identitásáról. Készítette: Szabó Eszter, 2019. december 20.

Interjú Kovács Áronnal, 2019.

Konferencia-előadás

Ábrahám Vera: A Szegedi Zsidó Hitközség archívuma. Új eredmények a magyarországi zsidóság kutatásában konferencia, Budapest, 2020. szeptember 30.

Ábrahám, 2020.

Levéltári, kézirattári forrás

Doóra Endre levele édesanyjának, Budapest, 1944. június 18. Budapest Főváros Levéltára, HU-BFL IV.1409.c 2792/1944-IX.

 

Feloszlató csapatparancs – 310 Jókai Cserkészcsapat, Budapest Főváros Levéltára, HU-BFL X.59. 1941.december 21.

Doóra, 1944. június 18.

 

Feloszlató csapatparancs, 1941. 

Video

“And I never saw them again.” Stories of the Kindertransport. https://www.youtube.com/watch?v=30MAC_pZlTw (letöltés ideje: 2022. január 30.) 

 

Tanítás az élet kapuja. Portréfilm dr. Schweitzer József rabbiról. Rendező: dr. Kárpáti György, Gyártó: Filmszem Stúdió, 2001. https://www.youtube.com/watch?v=ziU3xaYHzVc (letöltés ideje: 2022. január 30.)

“And I never saw them again.”

 

 

Tanítás az élet kapuja, 2001.